fbpx
 

Ziekteverzuim verlagen door juiste vaardigheden

Ziekteverzuim verlagen door juiste vaardigheden

Dat ziekteverzuim voor jou als manager geen pretje is, is zo klaar als een klontje. Naast afwezigheid van een werknemer krijg je namelijk met heel wat meer te kampen. Verwarde planningen, opstapelend werk, overuren, in erge gevallen zelfs het regelen van vervanging en vooral heel veel stress voor jou en de rest van het team. Hoe fijn zou het zijn als je het ziekteverzuim op de werkvloer flink zou kunnen reduceren? Wanneer u het werk en de medewerkers zodanig kan managen dat er geen ruimte is voor onvrede, te hoge werkdruk en andere, stiekeme ziekte-veroorzakende problemen. Medewerkers komen dan uitgerust en met frisse zin naar het werk. Dankzij de medewerkerstevredenheid die er heerst, is iedereen enorm productief wat ook het werkplezier weer verhoogd. Om al deze omstandigheden te realiseren, heb je als manager de juiste vaardigheden nodig. Met de juiste communicatieve vaardigheden, kun je zelf het ziekteverzuim al aanzienlijk verminderen.

Zieke werknemer? Even tanden op elkaar

Wanneer een werknemer uitvalt vanwege ziek zijn, is dat voor u als manager vaak even slikken. Opeens moeten er planningen aangepast worden, werk overgeheveld naar collega’s of uitgesteld worden en soms moeten er zelfs door meerdere mensen overuren gedraaid worden als iedereen pech heeft. Even is het voor iedereen rennen, vliegen, springen. Is uw medewerker een paar dagen ziek, is dat vervelend, maar de gevolgen zijn dan nog wel te overzien. Wanneer uw medewerker weer beter is en op het werk verschijnt, kan deze veelal zijn of haar werkzaamheden direct weer oppakken. De rest van het team kan ook weer opgelucht ademhalen en met eigen werkzaamheden aan de slag.

Vervanging voor een langdurige zieke medewerker

Echter, wanneer uw medewerker afwezig is voor een periode van weken, of erger nog, maanden, heeft dit pas echt lastige gevolgen. Vaak is er dan bijvoorbeeld vervanging nodig. Als deze intern geregeld kan worden scheelt dat nog, maar bij externe vervanging kost het u een hoop tijd, kosten én moeite. Ten eerste zult u dan moeten zoeken naar een geschikt persoon. Intussen blijft het werk van de zieke medewerker zich maar ophopen of moeten andere collega’s flinke overuren draaien om dit bij te houden. Vervolgens moet de vervangende medewerker weer worden ingewerkt en dan bent u er nog niet. Wanneer uw zieke medewerker weer terugkeert op het werk, zal deze door de vervangende medewerker of het team weer geupdate moeten worden.

Onvoorziene negatieve gevolgen van ziekteverzuim

Dergelijk ziekteverzuim brengt dus voor de hand liggende negatieve gevolgen zoals overwerk, vervanging en vervelende kosten met zich mee. Ongelukkigerwijs zijn dat niet eens alle gevolgen waar u mee te maken kunt krijgen. Wanneer uw andere medewerkers (tijdelijk) de bulk van het opstapelende werk op zich moeten nemen, heeft dit voor hun productiviteit slechte gevolgen. Ze raken vermoeid, kunnen zich moeilijker concentreren en hun humeur schiet er dan ook gauw bij in. Als die situatie lang voortduurt, kunt u misschien zelfs te maken krijgen met nog meer zieke medewerkers! Daarnaast kan het de werkmoraal aantasten en er onvrede gaan heersen in het team.

Oorzaken ziekteverzuim

Een hoge werkdruk en stress kunnen dus meer zieke medewerkers veroorzaken. Ook kan het voorkomen dat er door onvrede met de werksituatie meer ziekteverzuim voorkomt. Andere oorzaken kunnen zijn: een slechte relatie van de medewerker met de leidinggevende of collega’s, baanonzekerheid, slechte arbeidsomstandigheden, arbeidsconflicten, persoonlijke problemen of een ongezonde levensstijl van de werknemer. U kunt als manager natuurlijk niet aan al deze dingen iets doen. Desondanks zijn er een hoop maatregelen die u kunt treffen om ziekteverzuim toch te reduceren.

Maatregelen om ziekteverzuim te reduceren

Hoe ideaal zou het zijn wanneer u er zelf voor kan zorgen dat ziekteverzuim niet of nauwelijks voorkomt? Dat medewerkers zo tevreden zijn met het werk en de arbeidsomstandigheden dat ze geen stress of hoge werkdruk ervaren? Voor bepaalde oorzaken van ziekteverzuim zijn vrij gemakkelijke oplossingen te vinden. U kunt bijvoorbeeld een gezonde levensstijl stimuleren onder uw medewerkers door sportabonnementen met korting en gezonde voeding in de kantine aan te bieden. Voor andere zaken zoals baanonzekerheid, arbeidsconflicten en slechte relaties op het werk, zijn er van u vooral bepaalde mediationvaardigheden nodig.

Ziekteverzuim en mediationvaardigheden

Mediation houdt in dat er in het geval van een conflict u als manager over professionele mediation vaardigheden (en/of conflict management skills) beschikt zodat het gesprek tussen alle partijen goed kan verlopen. Zodra u over de juiste conflict management skills beschikt, kunt u sluimerende conflicten tijdig herkennen en in het voordeel van het team/bedrijf/de betrokkenen inzetten. Eigenlijk bent u als manager in zo’n geval de mediator. Uw rol in een dergelijke situatie als mediator is dan objectief en u gebruikt gesprekstechnieken zoals luisteren, samenvatten en doorvragen. Dergelijke technieken kunnen u goed van pas komen in het geval van het oplossen van slechte relaties onder teamleden of het wegnemen van baanonzekerheid. Dit zijn echter slechts enkele mediation vaardigheden die een manager goed van pas komen. In het e-book “Wat is Mediation en wat kan ik ermee?” leest u precies welke vaardigheden voor u als manager onmisbaar zijn om ziekteverzuim op het werk te reduceren.