fbpx
 

Professionele Mediation E-learning

Professionele Mediation E-learning

Efficiënt met tijd omgaan betekent bij het Mediation College dat de basisopleiding Professioneel Mediator nu ook in belangrijke mate gevolgd kan worden middels E-learning. Het Mediation College biedt hiervoor een platform aan dat gebaseerd is op een adaptief leerproces. Dat houdt in dat de software het persoonlijke tempo en opname van de lesstof door de student blijft volgen. Hierdoor krijgt de student meer houvast in zijn of haar leerproces en kan de studietijd aanzienlijk worden ingekort.

Minder klassikale bijeenkomsten

De gehele basisopleiding wordt als E-learning aangeboden. Het is natuurlijk wel zo dat ook praktische vaardigheden geoefend moeten worden. Door deze krachtige tool kan de fysieke basisopleiding worden teruggebracht van 9 fysieke dagen zonder E-learning naar 6 fysieke dagen met E-learning. Deze 6 dagen bestaan dan voornamelijk uit ondersteuning door een docent van het E-learning proces en praktijkles op basis van casuïstiek. Voorlopig blijft de klassieke basisopleiding bij het Mediation College nog bestaan.

Automatische toetsing van de lesstof

Binnen het nieuwe E-learning systeem wordt de theorie na bestudering van de lesstof automatisch getoetst na afronding van een lesonderdeel. De database bevat inmiddels 500 toetsvragen en wordt voortschrijdend uitgebreid op basis van de actualiteit van het vakgebied. Het systeem houdt de score bij en herhaalt onderdelen van de lesstof die nog niet voldoende wordt beheerst door de student. Vragen aan de docent kunnen worden gesteld via het platform of fysiek tijdens speciaal hiervoor bestemde lesuren. Begrippen die voorkomen in de lesstof worden middels pop-ups toegelicht. De E-learning praktijksessies worden ondersteund met video’s van vaardigheden die hiervoor speciaal zijn geproduceerd. De testen die tot nu toe met het platform bij studenten zijn uitgevoerd wijzen uit dat de effectiviteit van E-learning groot is. De scores van de proeftoetsen lagen ongeveer 25% hoger dan wanneer uitsluitend fysieke lessen worden gevolgd en getoetst.

Voordelen van E-Learning

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het E-learning platform dan gebruikt u een van de meest moderne vormen van E-learning. Dit zijn de voordelen:

 • U leert adaptief (eigen tempo wordt gevolgd in het doceren van de lesstof).
 • Zowel visuele als auditieve overdracht is mogelijk. Bijvoorbeeld in de file kan de auditieve functie worden ingeschakeld.
 • Video instructies – en casuïstiek.
 • Voorbeelden van mediation gesprekken en gesprekstechnieken.
 • Oefenen van examenvragen (multiple choice en open vragen met antwoordsuggestes.
 • Score en opgenomen kennis wordt bijgehouden en aan u gerapporteerd.
 • Contact met mede cursisten en docent(en) mogelijk (ook in groepsverband).
 • Ondersteuning van smartphone en tablet.

Het Mediation College biedt verschillende licentie mogelijkheden:

 • U kunt naast uw basisopleiding, ongeacht het instituut waar u deze volgt, gebruik maken van ons E-learningsysteem als ondersteuning van uw eigen leerproces.
 • U kunt ongeacht het instituut waar u de basisopleiding volgt of heeft gevolgd gebruik maken van de examenmodule met adaptieve toetsmogelijkheden ter voorbereiding op de MfN examens.
 • Studenten die bij het Mediation College de basisopleiding Professioneel Mediator volgen krijgen een volledige E-learning licentie gedurende een jaar voorlopig zonder extra kosten aangeboden.