fbpx
 

Privacyverklaring

Jouw privacy is voor het Mediation College van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij het Mediation College allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met het Mediation College.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van website, maar dit gebeurt ten allen tijde geanonimiseerd, bijvoorbeeld via Google Analytics. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy ten allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie zolang dit wettelijk verplicht is en/of wij een zakelijke relatie onderhouden.

Contactformulier en inschrijfformulier
Met onze formulieren kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en naw-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege de overeenkomst die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Andere partijen
Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de website, een goede afronding van jouw opleiding, zoals aan jouw direct betrokken docenten, de Mediatorsfederatie Nederland en het bureau dat jouw examens afneemt. Of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Wij geven ook persoonsgegevens aan jouw medecursisten, maar wij zullen daar tijdens de opleiding altijd nog eens expliciet toestemming voor vragen.

Reclame
Wij willen jou graag op de hoogte houden over onze opleidingen en gerelateerde diensten. Dit doen wij:

  • per e-mail
  • via social media

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve degenen die betrokken zijn bij jouw opleiding en met name bovenstaand zijn genoemd, of als dat nodig is voor onze website. Ook doen wij dat als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij het Mediation College en wanneer je er met ons niet uit komt kun je dit doen bij  de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Mediation College
Postbus 10
Jan Ligthartstraat 1
1817 MR ALKMAAR
info@mediationcollege.nl
072 – 527 27 17

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20-12-2018