Opleiding Basics Conflictmanagement

Opleiding Basics Conflictmanagement en de vervolgopleiding Professioneel Mediator

Onze samenleving wordt in stand gehouden door onderlinge relaties. In de privé-situatie, tussen buren, overheid, op het werk. Overal waar contacten plaatsvinden tussen mensen kunnen conflicten ontstaan. Conflicten kunnen leiden tot economische en vooral persoonlijke schade. Denk bij dit laatste vooral ook aan het ontstaan van individuele gezondheidsproblemen en verhoogd ziekteverzuim bij organisaties. Het Mediation College in Alkmaar is erkend door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Inmiddels zijn vele honderden studenten door het Mediation College opgeleid in conflictmanagement en mediation.

Praktische insteek van trainingen in conflictmanagement

Steeds weer bereiken ons opleidingsinstituut vragen over meer specifieke vaardigheidstrainingen in conflictmanagement. Vaardigheden die inzetbaar zijn in vele situaties. Denk bijvoorbeeld aan verstoorde communicatie op de werkvloer. Tussen collega’s, managers, afdelingen onderling, maar ook in (eigen) privé situaties tussen partners, familie, buren, leveranciers, overheid.  Een goede ‘toolbox’ met vaardigheden zullen conflicten helpen oplossen en vooral de eigen communicatie aanzienlijk doen verbeteren.

Deelvaardigheden die onder meer ontleend zijn vanuit het Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) zullen een extra stimulans kunnen bieden in het hanteerbaar maken en oplossen van conflicten. Het Mediation College biedt jou nu de mogelijkheid om een opleiding te volgen in conflictmanagement die de praktische aspecten van conflicthantering en mediation behandelt en tegelijkertijd de basis vormt voor een mogelijke totale afronding van de opleiding ‘Professioneel Mediator’.

Vaardigheden in het hanteren van conflictdynamiek

De opleiding ‘Basics in Conflictmanagement’ biedt praktische tools voor het hanteerbaar maken van conflicten. In deze opleiding worden de vaardigheden behandeld, zoals het maken van communicatieve en energetische verbindingen, inzichten in de dynamiek van conflicten, niet-bedreigende vraagtechnieken, interventies bij escalatie en emoties. Binnen de techniek van het Neuro Linguïstisch Programmeren wordt onder andere ingegaan op de wijze van communiceren, bewuste en onbewuste processen, waarneming en taalpatronen. Hierbij wordt niet zozeer de theoretische maar juist meer de praktische kant belicht door de vele oefensessies die tijdens de opleiding plaatsvinden.

Mediationvaardigheden met toegang tot de examens van de Mediatorsfederatie Nederland:
In de tweede module, die gericht is op professionalisering als mediator wordt aandacht besteed aan de vakbekwaamheid, inzicht in de beroeps- en procesmatige, juridische en ethische aspecten van de toekomstige mediator als voorbereiding op de examens. Deze verschaffen u toegang tot het MfN register. Na succesvolle afronding kunt u uw eigen (erkende) mediationpraktijk beginnen als MfN Registermediator.

Module Basics Conflictmanagement (Module A)

Doel van de opleiding

Inzicht verschaffen in communicatie- en conflictpatronen (dynamiek). Het aanreiken van gereedschappen om verdere escalatie van conflicten te voorkomen en de communicatie tussen (meerdere) deelnemers te stimuleren zodat zij zelf tot oplossingen kunnen komen. De opleiding is voornamelijk gericht op een praktijkgerichte training van interventietechnieken op basis van casuïstiek. Van de praktijktrainingen worden video opnamen gemaakt zodat de leermomenten kunnen worden uitvergroot.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Een ieder die regelmatig met conflicten te maken heeft en mensen wil helpen om aan oplossingen te werken. Te denken valt aan managers, HR functionarissen, klachtenbehandelaars, bestuurders, vertrouwenspersonen,  begeleiders in gezinssituaties, scheidingsbemiddelaars, advocaten en notarissen, handhavers bij gemeenten etc.  Tevens biedt deze opleiding (tevens het eerste deel van de mediation opleiding) de mogelijkheid om binnen een jaar module B te volgen, waarna je de volledige door het MfN geaccrediteerde opleiding heeft afgerond. Je hebt dan toegang tot de officiële examens om als mediator toegelaten te kunnen worden in het MfN register.

Locatie en verzorging

De opleiding kan in-company (binnen uw organisatie) of op onze trainingslocatie in Alkmaar worden gegeven op basis van volledige verzorging zoals koffie, thee, water of frisdrank. 3 x lunch en versnaperingen.

Duur van de opleiding

De opleiding heeft een duur van 3 dagen, totaal 6 dagdelen. De opleiding wordt afgesloten met een Certificaat van deelname.

Opleidingsinvestering

Informatie over de opleidingskosten kunt u lezen op de tarievenpagina. De opleiding is inclusief: Syllabus, Waaier ‘Kleurpalet van de mediator’, videofaciliteiten, overig lesmateriaal. (Minimaal aantal deelnemers 6 en maximaal 12)

Voor In-Company opleidingen van eigen medewerkers verzorgen wij graag een gerichte aanbieding<.

Programmering:

Dag 1
 • De dynamiek van conflicten
 • Uw persoonlijke houding tijdens conflictmanagement
 • Communicatie en Neuro Linguïstisch Programmeren
 • Drogredenen
 • Vraagtechnieken (stellen van niet bedreigende vragen)
 • Praktijkoefeningen
Dag 2

 

  • Interventies in conflicten en improductieve communicatie
  • Video ‘exploreren’
  • Praktijkoefeningen met acteertraining (voor rollenspellen)
  • Herkennen van interactiepatronen (Roos van Leary)
  • Praktijkoefeningen

 

Dag 3
 • Culturele diversiteit
 • Interventies in specifieke situaties (disbalans in macht en heftige emoties)
 • Praktijkoefeningen
Print Friendly, PDF & Email

Bekijk de opleidingskalender en schrijf je vervolgens in