Mediator worden

De opleiding tot Professioneel MfN Mediator (met NLP vaardigheden)

De mediator lijkt meer op vredestichter dan op een probleemoplosser.
U brengt als mediator uw cliënten tot elkaar, maar u lost hun conflict niet op. Dat doen uw cliënten zelf. U maakt gebruik van uw vaardigheden die u tijdens de opleiding heeft geleerd. Mediation bestaat voor 80% uit actief luisteren en begrip tonen voor beide partijen. Een professioneel mediator begeleidt zijn cliënten naar een duurzame oplossing, door ervoor te zorgen dat alle met het conflict samenhangende problemen ter tafel komen en worden uitgesproken.

De Mediator faciliteert haar cliënten…

Cheerful male teacher and adult students during break in classroom

en schept mogelijkheden voor een goede communicatie. De mediator luistert hierbij vooral goed naar zijn cliënten, waarbij hij intervenieert op gepaste momenten. De opleiding Professioneel Mediator van het Mediation College leidt u op voor het examen MfN Register Mediator. Hierop is de opleiding ook afgestemd, maar er worden ook specifieke NLP accenten aangebracht welke deze training een extra dimensie geven. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de praktijksituatie door middel van rollenspellen die in de groep worden besproken en ook op video worden opgenomen. De video kunt u daarna ook zelf thuis of gezamenlijk met uw intervisiegroepje bekijken.

Bovendien werken wij als een van de weinige trainingsinstituten met ervaren beroepsacteurs, waardoor niet alleen de praktijk- en examensituatie zo goed mogelijk wordt nagebootst, maar ook alle interventie- technieken goed worden getraind. Doordat wij met kleine groepen werken van maximaal 8 tot 12 cursisten krijgt u volop de gelegenheid om veel en effectief te trainen. (De meeste instituten hebben in tegenstelling tot het Mediation College 20 of meer deelnemers per cursus). Het Mediation College besteedt veel aandacht aan intervisie (oefengroepjes met medecursisten) en stelt hiervoor ook oefenmateriaal en trainingsruimte beschikbaar. In het vierde cursusblok en tijdens plenaire examentrainingen oefenen we met een interactief systeem, genaamd ‘Turningpoint’, waarbij u met stemkastjes snel en effectief kunt trainen met examenvragen. Kortom deze opleiding is erop gericht om u in korte tijd alle basisvaardigheden bij te brengen die van een Professioneel Mediator mogen worden verwacht. In uw eigen praktijksituatie, desgewenst met ondersteuning van het Mediation College, doet u dan de verdere ervaring op.

Na onze opleiding ‘Professioneel Mediator’ bent u in staat…

mediation college alkmaarom het theoretische examen af te leggen en heeft u de basisvaardigheden geleerd waarop u tijdens het assessment (praktijkexamen) wordt getoetst. De opleiding is praktisch gericht op het examen (assessment), dat voor de MfN wordt afgenomen door INTOP. U kunt een live assessment laten afnemen of een video assessment insturen. Nadat u het theorie examen succesvol heeft afgelegd en voor het assessment geslaagd bent, kunt u worden ingeschreven in het MfN register als MfN Registermediator.

Vast onderdeel in de opleiding (exclusief bij het Mediation College) is het Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). Tijdens de opleidingsperiode kunt u middels uw zgn. intervisiegroepje, nog verder trainen, met voldoende materiaal en trainingsruimte, hetgeen door het Mediation College beschikbaar wordt gesteld. Ook is er een compleet examen-trainingspakket beschikbaar waarmee u zich goed voorbereidt op de komende examens.

Let wel op bij de keuze van het opleidingsinstituut, want u kunt vanaf 1-1-2012 uitsluitend worden ingeschreven als MfN Register Mediator, wanneer u o.a. de opleiding bij een door het MfN erkend instituut heeft gevolgd. Het Mediation College heeft deze erkenning van het MfN.

In Nederland zijn ca. 2600 MfN Registermediators in het MfN register ingeschreven.

Mediation groeit in Nederland gestaag. Bedrijven en instellingen vragen steeds meer om uitsluitend MfN Registermediators. Dus wanneer u voor dit mooie beroep kiest dan raden wij u ook aan om in elk geval de MfN examens te behalen waardoor u geregistreerd kunt worden. Bij het Mediation College kunnen wij dat door onze onderscheidende trainingsmethode en kleine groepen met u in korte tijd realiseren.

U kunt zich als Professioneel Mediator zelfstandig vestigen.

Als u zich als mediator laat inschrijven bij de Rechtbank, kunt u ook door de rechter mediations bijvoorbeeld familie mediations toegewezen krijgen. Dit is uitsluitend mogelijk wanneer u in het MfN register bent opgenomen als MfN Registermediator en de verdiepingsopleiding Familiemediation heeft gevolgd. Ook hiervoor ontvangt u weer educatiepunten (48 PE) die u nodig heeft in verband met de onderhoudseisen van de MfN.

Print Friendly, PDF & Email

Bekijk de opleidingskalender en schrijf je vervolgens in