Cursus Mediator Trainingsacteur

De cursus Mediation Trainingsacteur

Het optreden als trainingsacteur in mediation rollenspellen vereist een andere benadering dan u normaal gesproken gewend bent tijdens het acteren.

Waar gaat het in mediation om?

Het gaat in mediation om twee of meer partijen die een conflict hebben met elkaar en voornamelijk op elkaars conflictgedrag reageren. De mediator zal door zijn interventies doorbraken in de onderlinge communicatie stimuleren. De acteurs, in hun rol van ‘partij’, zullen daar op een natuurlijke wijze mee om moeten kunnen gaan. Het is dus geen ‘kat en muis spel’, waarbij de acteurs ingaan op vaardigheden van de mediator en deze bewust uitlokken, maar een zo natuurlijk en levensecht mogelijk proces, hetgeen ook voor een buitenstaander geloofwaardig overkomt.

Daarbij is het van belang dat de acteurs zich er van bewust zijn dat de onderlinge communicatie is verstoord en dat tijdens het mediationproces, al dan niet door interventies van de mediator, vorderingen worden gemaakt die leiden tot verbetering hierin, zodat de belangen die er werkelijk bij partijen spelen langzaam maar zeker helder worden. Het mooiste is dan ook dat u als acteur op verschillende niveaus communiceert, zodat niet alleen de concrete aspecten van het conflict maar ook de diepere emotionele, onbewuste onverwerkte gevoelens naar voren worden gebracht. Vaak brengen partijen dit verbaal en non-verbaal op een wijze naar buiten als uiting van gedrag hetgeen niet geheel representatief is voor wat er werkelijk in hun omgaat. Facetten als onbegrip, gebrek aan respect en vertrouwen, niet erkend worden als persoon komen dikwijls als weerspannig gedrag naar buiten.

Waarover beschikt de Mediation Trainingsacteur?

Office life: business team having a fightDe trainingsacteur zal moeten beschikken over een grote variëteit van interactiepatronen die op natuurlijke wijze in het gesprek aan de orde komen.

Voor de mediator is het van belang dat hij of zij met deze diverse interactiepatronen kan leren omgaan en dat de (student) mediator tijdens een assessment al zover is dat deze ook op natuurlijke wijze zijn/haar vaardigheden kan demonstreren. Van belang is dat de trainingsacteur als partij de mediator-student gelegenheid biedt om te leren van deze interactiepatronen die in een mooi samenspel ter tafel worden gebracht. Het moet zeker geen gezellig onderonsje tussen de acteurs en de mediator worden, waarbij partijen het snel met elkaar eens zijn en de leermomenten en/of het tonen van vaardigheden uitblijven. Daar tegenover staat dat de acteurs ook niet permanent de ‘hakken in het zand’ moeten blijven zetten, want dan komen mogelijke gemeenschappelijke en verenigbare belangen niet uit de verf. Tenslotte is het geven van feedback vanuit uw rol als partij belangrijk voor de (student)mediator. Immers, wanneer u goed onder woorden kunt brengen wat bepaalde momenten en/of interventies met u als partij deden, dan ontstaan er ook weer leermomenten voor de student. Ook hierbij geldt dat het gevoel dat de acteur tot uitdrukking heeft gebracht in zijn spel meestal een weerspiegeling is van de realiteit.

De cursus Mediation Trainingsacteur:

Deze cursus is gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten. Daarom zullen wij de relevante aspecten van de conflicttheorie, interventie- technieken van de mediator en aspecten uit het Trainingsboek Conflicthantering van Hugo Prein behandelen teneinde u (meer) inzicht te verschaffen in de dynamiek van het conflict.

Voor studenten die de basisopleiding Mediation al hebben gevolgd zullen er onderdelen worden herhaald, maar dit is zeker zinvol omdat deze aspecten meer worden geprojecteerd naar de interactie tussen partijen dus meer gerelateerd naar acteer-vaardigheden en minder naar mediation-vaardigheden. Deze aspecten zullen vanuit een theoretische basis worden toegepast tijdens praktijkoefeningen.

Tijdens de praktijk oefeningen zijn mediators in opleiding aanwezig zodat er gezamenlijk geoefend kan worden. Tijdens deze oefeningen worden de mediatorstudenten begeleid door een trainer van het Mediation College. De cursisten krijgen vervolgens feedback van de trainer en van een ervaren trainingsacteur van Act4you. Er wordt gelet op conflictdynamiek die moet worden omgezet in interactiepatronen en hoe de natuurlijk en vloeiend in elkaar kunnen overgaan. Hoe bereid je je voor op het rollenspel, hoe interpreteer je een casus. Leef jezelf in en vooral, hoe blijf je in je rol van het personage zonder jezelf te verliezen.

 

Wat kunt u met deze cursus:

Mature businessman shaking hands to seal a deal with his partner and colleagues in a modern officeNa de cursus Mediation Trainingsacteur wordt u in staat geacht om voldoende effectief in een conflictcasus als partij te acteren op een wijze waarbij de (student) mediator zijn of haar vaardigheden in voldoende mate kan oefenen of tonen in een assessment.

Tijdens de tweede dag zal ieder tijdens het spelen van een proefassessment een beoordeling krijgen van twee assessoren van het Mediation College (MfN registermediator en trainer alsmede door een ervaren mediation-trainingsacteur/trainer).

Het Mediation College is als opleidingsinstituut reeds erkend door Mediatorsfederatie Nederland (MfN).  Naast trainingsacteurs kunnen ook Mediators (in opleiding) zich aanmelden als cursist maar alleen indien men relevante acteerervaring heeft.  Na het volgen van de cursus kunt u zich bij trainingsbureau ’s aanmelden waaronder ook Act4you.

 Voorwaarden deelname:

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen zijn enkele specifieke voorwaarden gesteld. Het is van belang dat u zich kunt inleven in conflictsituaties en de natuurlijke interactiepatronen, enige ervaring heeft met acteren en bij voorkeur een (basis)opleiding (trainings)acteren heeft gevolgd. Bovendien is uw werk- en denkniveau minimaal MBO.

Cursuslocatie en investering:

De cursus wordt gegeven in het trainingscentrum van het Mediation College in Alkmaar en zal worden uitgevoerd door het Mediation College in samenwerking met Act4you. De kosten bedragen € 495,- (ex. btw) tarief 2016.

Inbegrepen:

4 dagdelen training, theorie en praktijk (incl. koffie/thee en lunch)

Waaier ``Kleurpalet van de mediator”

Praktijkoefening proefassessment (30 minuten)

Certificaat van deelname

MaandDag 1Dag 2LocatieStatus
Nog te bepalenNog te bepalenNog te bepalenAlkmaarNog plaatsen
Print Friendly, PDF & Email

Schrijf je direct in voor de opleiding