fbpx
 

Mediation Centrum

Ondersteuning voor en met elkaar

Het Mediation Centrum Noord-Holland heeft de laatste vijf jaar op een laag pitje gestaan. Echter vanuit onze cursisten en oud-cursisten bestaat nog veel behoefte aan  extra ondersteuning na de opleidingen vanuit het Mediation College.

De Stichting Mediation Centrum Noord Holland heeft als doelstelling om ondersteuning te bieden aan startende mediators. Ons Mediation Centrum is destijds opgericht door en voor mediators zonder winstoogmerk.

Het bestuur bestaat uit Hans Kramer (voorzitter) en Audrey Vrijhoef Pocorni (secretaris). Beiden zijn MfN/ADR Registermediator. De bestuursfunctie Penningmeester is nog vacant.

Lidmaatschap Mediation  Collectief NH

Als deelnemer word je lid van het Mediation Collectief NH. Dat betekent dat je als lid ook contributie verschuldigd bent. Deze bedraagt € 15,00 per maand voor een aspirant lid (studenten) en € 25,00 per maand voor een lid.
Hiervoor kan de mediator deelnemen aan alle activiteiten van het Mediation Centrum NH. De stichting heeft geen winstoogmerk, dus alle binnenkomende gelden worden aangewend voor de kosten van activiteiten binnen het Mediation Collectief.
Leden houden eens per jaar en bijeenkomst over door hen zelf in te brengen onderwerpen betreffende het vakgebied en aanbevelingen voor het bestuur.
Eerstkomende bijeenkomst is op donderdag 19 december 2019

Mediationkeurmerk

Leden kunnen in aanmerking komen voor het Mediationkeurmerk. Toekenning zal plaatsvinden op basis van voordracht aan het bestuur door een ander lid die al beschikt over het Mediationkeurmerk.
De voorgedragen mediator dient te voldoen aan de volgende voorwaarden ter verkrijging van het Mediationkeurmerk:

 • MfN Registermediator of Full Certified ADR Mediator
 • Jaarlijkse deelname aan intervisie of supervisieprogramma van het Mediation Collectief NH
 • Jaarlijks minimaal 1 workshop bijwonen
 • De dragers van het Mediationkeurmerk zullen t.z.t. worden opgenomen worden in het Mediationkeurmerk register (www.mediationkeurmerk.nl)

Inschrijven als (aspirant) lid

Hoe ziet ons programma er voor dit jaar uit?

In 2019 gaan wij een aantal activiteiten opzetten waar wij hulp van mediation professionals goed kunnen gebruiken.

Het programma voor dit jaar is:

Het faciliteren van intervisie

Je kunt je inschrijven voor een intervisiepool. Hierbij wordt als hoofddoelstelling aangehouden ‘het verbeteren van het deskundigheidsniveau van de mediator.’

 • Er is plaats voor 8 (aspirant)mediators per pool, waarbij de pool dient te bestaan uit minimaal 3 MfN   Registermediators  (Kan ook ADR full Certified), waarvan één MfN Registermediator de gespreksleiding heeft.Er worden per jaar 3 bijeenkomsten gehouden die in 2019 starten op 27 maart (Alkmaar), 26 juni (Haarlem) en 30 oktober (Amsterdam).
 • 2 PE punten per intervisiebijeekomst in de categorie 2B
 • 1e begeleiders/MfN Registermediators: Hans Kramer en Audrey Vrijhoef-PocorniWij zoeken meerdere begeleiders die intervisiegroepen willen begeleiden. Zij krijgen reductie op het lidmaatschap en kunnen tegen het aspirant tarief deelnemen aan het Mediator Collectief.Meer informatie over intervisie  Inschrijven intervisie

Het faciliteren van Supervisie

De insteek van een supervisiefaciliteit is dat de mediator ondersteuning kan worden aangeboden van een ervaren MfN Registermediator tijdens zijn of haar eerste mediations. Deze supervisie gaat als volgt:

 • De (aspirant) mediator levert zelf een casus aan
 • Partijen worden geinformeerd over de supervisie en gaan hiermee akkoord
 • De superviserende MfN Registermediator sluit met de deelnemers de mediationovereenkomst en krijgt door de deelnemers betaald.
 • De beginnende mediator ondertekent, met instemming van partijen, als co-mediator de mediationovereenkomst en is daarmee ook gehouden aan het mediationreglement en gedragscode.
 • De Supervisor bespreekt de rolverdeling met de co-mediator en evalueert het (leer)proces
  De Supervisor houdt de regie en is eindverantwoordelijk voor het mediationproces.
 • Er kunnen zowel door de gesuperviseerde als de supervisor PE punten worden aangevraagd in de categorie 1B, hetgeen meetelt voor de verplichte PE verplichting.
  Meer informatie supervisie

Kerngroep Vaardigheidstrainen

Aangezien opleidingsgroepen na verloop van tijd uiteen blijken te vallen organiseert het Mediation Collectief  NH een z.g. ‘Kerngroep Vaardigheidstrainen’. Hier kun je binnen het kader van jouw lidmaatschap indien gewenst aan deelnemen.  Ook hierbij word je evenals bij intervisie ingedeeld in een pool van maximaal 6 deelnemers. Wanneer er voldoende deelnemers zijn voor de pool mailt het secretariaat van het Mediation Centrum NH de betrokken deelnemers de naam en e-mailgegevens van de individuele deelnemers uit die groep. De eerste deelnemer die zich inschrijft wordt ook de eerste coördinator van de groep. De coördinator zorgt ervoor dat de oefensessies en locaties (bijvoorbeeld bij een van de deelnemers thuis) met de groep worden afgestemd. De groep is zelfregulerend, dat wil zeggen dat zij met elkaar afspraken maken over de oefensessies en casuistiek. Het Mediation Centrum NH zorgt voor aanvullende casuïstiek in een map binnen een cloudomgeving die met elkaar gedeeld kan worden.

Opgeven als deelnemer Kerngroep Vaardigheidstrainen

Organiseren van Workshops:

In het kader van nascholing worden er dit jaar voorlopig 2 workshops gepland:

 • Mei 2019 Onderhandelen
 • Oktober 2019 Familiemediation
 • In december mediation event Mediators Collectief NH. De insteek van deze contactbijeenkomst is om als (aspirant) mediators gezellig bij elkaar te zijn en informatie en gedachten uit te wisselen over het vakgebied en elkaars successen en tegenslagen. Er komt voor deze middag een programma. We eindigen met een borrel en hapje.

Data en beschikbaarheid Intervisiebijeenkomsten

PoolDag 1/3Dag 2/3Dag 3/3LocatieAanvangstijdstipBeschikbaarheid
Pool 2019-01wo. 27 mrt. 2019wo. 24 apr. 2019wo. 29 mei 2019Alkmaar19.00 uur tot 21.00 uurNOG PLAATSEN
Pool 2019-02wo. 26 juni 2019wo. 28 aug. 2019wo. 25 sept. 2019Haarlem19.00 uur tot 21.00 uurNOG PLAATSEN
Pool 2019-03wo. 30 okt. 2019wo. 27 nov. 2019wo. 18 dec. 2019Amsterdam19.00 uur tot 21.00 uurNOG PLAATSEN
Ik wil graag deelnemen aan de intervisie bijeenkomsten

Nog in te vullen.

Ik wil graag deelnemen aan de supervisie bijeenkomsten