fbpx
 

Mediation als voorportaal voor rechtspraak

Mediation als voorportaal voor rechtspraak

Er worden veel bezwaarprocedures aangevraagd tegen besluiten die genomen worden door bestuursorganen. Per saldo wijst het vaak uit dat de werkelijke belangen van de klager (de eisende partij) buiten het juridisch kader vallen. Mediation biedt een oplossing waarin beide partijen eerst hun standpunten en belangen uitspreken en van elkaar erkennen. Door middel van efficiënte communicatie en overleggen kunnen er vaak zonder officiële procedures conflicten tot een goed einde worden gebracht. We leggen hieronder eerst uit wanneer je het best kan kiezen voor rechtspraak en wanneer voor mediation. Vervolgens bespreken hoe mediation fungeert als voorportaal voor rechtspraak en bespreken we de rol van de mediator in het mediationproces.

Wanneer kies je voor rechtspraak?

In sommige gevallen moet er een gerechtelijke procedure worden toegepast op een onderliggend geschil. Dat kan het gevolg zijn van partijen die geen rekening willen houden met elkaars belangen, of als blijkt dat enkel een juridisch vonnis een oplossing kan bieden. In een gerechtelijke procedure staan de belangen van de partijen vast als juridische standpunten. Hierdoor is rechtspraak wat meer rechttoe, rechtaan dan mediation. Maar ook hier wordt tegenwoordig steeds meer rekening gehouden met de belangen achter de standpunten. 

Wanneer kies je voor mediation?

Mediation kan meerdere voordelen bieden boven rechtspraak. Ten eerste kun je buiten juridische kaders tot oplossingen komen. Dit geeft meer vrijheid, waardoor meer ruimte ontstaat om de werkelijke belangen naar boven te krijgen. Bovendien kost mediation minder tijd en geld dan een gerechtelijke procedure. Daarnaast biedt mediation de mogelijkheid tot persoonlijk overleg onder geheimhouding, in tegenstelling tot rechtspraak, waarbij alles openbaar is. Ten slotte kan er bij mediation worden geprobeerd de onderlinge relatie tussen de partijen te behouden of te verbeteren, waar rechtspraak vaak de wig verbreedt. 

Rol van de mediator

Een mediator heeft verschillende taken tijdens een mediation. De mediator begeleid het gesprek, geeft ruimte voor emoties, zorgt ervoor dat beide partijen begrijpen welke belangen de ander heeft en zorgt ervoor dat de communicatie goed verloopt. Om deze taken uit te kunnen voeren moet een mediator vaardig zijn in begrijpend luisteren, probleemstellingen inzichtelijk maken, reflecteren op emoties en op een empathische wijze het proces sturen.

Opleiding conflictbegeleiding en mediation

Herken jij jezelf in deze vaardigheden? Of zou je deze graag willen leren? Als je graag meer empatisch te werk gaat in plaats van op een ‘harde’ wijze, dan is een opleiding mediation iets voor jou! Leer hoe je de belangen kan behartigen van partijen, hoe je emoties kan begeleiden en kan ondersteunen bij het oplossen van conflicten. Tegenwoordig bieden we de opleiding ook aan inclusief een E-learning module. Bepaal zelf waar en wanneer je leert met onze digitale leeromgeving.

Wat studenten zeggen

We hebben enkele studenten van ons gevraagd om hun ervaring met het E-learning platform met ons te delen:

“De E-learning module heeft ervoor gezorgd dat ik de stof me goed eigen kon maken”.

“Ik vond de oefenvragen vooral heel fijn, die geven je veel inzicht”.

“Als je het idee hebt dat je te druk bent om een opleiding te volgen dan is E-learning echt iets voor jou. Ik moet altijd een klein uur met de trein reizen en kon nu deze tijd gebruiken om te leren!”.

Lijkt E-learning je ook iets voor jou? Probeer onze gratis demo of vraag een proefles conflict begeleider aan met 50% korting.