Locatie Alkmaar

Historie van Alkmaar

Alkmaar wordt ook wel de ‘Kaasstad’ genoemd. Alkmaar heeft een prachtige binnenstad en  is de moeite van een bezoek waard. Toeristische trekpleisters zijn o.a. het Waagplein met de Waag, het raadhuis dat tussen 1509 en 1520 werd gebouwd en de Grote Kerk. In de ‘Rosse buurt’ op de Achterdam zijn oude winkeltjes  en gezellige kroegjes. Het waaggebouw uit 15 heeft een interessante geschiedenis die terug gaat tot de 14e eeuw. In die periode was het gebouw als kapel van het naastgelegen H. Geestgasthuis in gebruik. In dit ziekenhuis/herberg konden arme reizigers gedurende drie dagen en nachten gratis onderdak krijgen; ook werden er zieken verpleegd door monniken of nonnen. In 1566 gaf de bisschop van Haarlem toestemming om het H. Geestgasthuis in te richten tot waaggebouw. In 1582 besloot men de waag over te brengen naar de grotere H. Geestkapel, die inmiddels niet meer in gebruik was voor de godsdienstige activiteiten.

In de toren bevindt zich vandaag de dag een carillon van 47 klokken. Het klokkenspel bestaat voor het merendeel uit nieuwe (38 stuks) klokken gegoten door Eijsbouts in 1967. Slechts 9 basklokken uit 1688 van Melchior de Haze zijn nog in de toren aanwezig.

De Grote of Sint Laurens Kerk is zeker een bezoek waard.De eerste vermelding van een kerkje op deze plek (waar tevens de eerste nederzetting tot stand kwam) dateert uit de 10e eeuw. Het betrof een houten kerkje dat rond de 11e eeuw door brand werd verwoest. Daarna bouwde men op dezelfde plek opnieuw een kerk, die ook door brand werd verwoest.

De Grote Kerk

In de 15e eeuw ontstond het plan een grotere kerk te bouwen, omdat men vond dat een stad als Alkmaar die zou moeten hebben. De bouw van deze kerk, de huidige kerk, begon in 1470; vijftig jaar later, in 1518, werd de kerk voltooid. De Grote Kerk is, net als zijn twee voorgangers, gebouwd op een verhoogde zandrug. De kerk is een toonbeeld van Brabantse gotiek en zou zijn ontworpen door de Mechelse architect Andries I Keldermans, een lid van de Mechelse familie van architecten Keldermans, maar officiële aktes zouden enkel melding maken van Antoon I Keldermans, zijn zoon. Naast Antoon werkte ook zijn broer Matthijs II en na Antoons dood diens zoon Antoon II mee aan de bouw en het definitieve ontwerp. In 1572 kwam de kerk in protestantse handen

Kaasmarkt

Iedere vrijdagmorgen van begin april tot begin september is er de kaasmarkt. tien tot half een gaan de kaasdragers op het Waagplein aan de slag. Dit bontgekleurde spektakel is wereldberoemd en onlosmakelijk met de stad verbonden. Meer informatie over de Alkmaarse Kaasmarkt vind je op: www.kaasmarkt.nl.

Gezelligheid op onze eigen trainingslocatie:

Het Mediation College heeft in Alkmaar een eigen trainingslocatie met moderne faciliteiten. De trainingsruimten zijn o.a. voorzien van goede zonwering, klimaatregeling, moderne audio-visuele trainingsmiddelen.

Ondanks het feit dat wij hier in een eigentijds, modern gebouw zitten is het bij ons ook erg gezellig en kunt u tijdens de pauzes genieten van een gezellig samenzijn met uw mede cursisten. Er is voldoende ruimte voor ontspanning, wat muziek en rust. In het parkgebied ‘De Viaanse Molen’ kunt u heerlijk even uitwaaien en wandelen. De Viaanse Molen is een klein parkgebied, ingesloten tussen wegen en een kantorenpark met een open karakter

In 1995 is het park heringericht waarbij het ontwerp en de aanleg gericht zijn op ecologisch beheer en biodiversiteit door aanleg van verschillende ingrediënten in zowel vocht als voedselrijkdom en beheer. Bijzondere (waterkundige) elementen zijn de Viaanse Molen en het Gemaal. Het park vormt samen met de aangrenzende groenstrook een groene wig tussen buitengebied en stad. Via de Bergerringvaart en haar oevers is het verbonden met zowel het buitengebied als het andere groen in de stad.

Het gebied is speciaal ingericht voor de natuur. Ook het beheer is hier op afgestemd en in het gebied is een grote soortenrijkdom te vinden. Er is een grote variatie aangebracht in hoogte, waardoor natte en droge delen zijn ontstaan met heuvels en poelen. Verder is er een afwisseling van zandige en kleiige delen. De plantengroei heeft zich aangepast aan de bodemgesteldheid.

In het voorjaar zijn hier mooie bloemrijke graslanden te vinden. De lage delen met rietvegetatie is in trek bij water- en moerasvogels.

Kortom, u zult zich snel bij het Mediation College thuis voelen tijdens uw opleiding.

Print Friendly, PDF & Email

LAAT U DOOR ONS INFORMEREN, KOM NAAR DE INFORMATIEBIJEENKOMST