fbpx
 

Professionele E-Learning mogelijkheden voor iedereen

Efficiënte tijdsbesteding

Efficiënt met tijd omgaan betekent bij het Mediation College dat de basisopleiding Professioneel Mediator nu ook in belangrijke mate gevolgd kan worden middels E-learning. Het Mediation College biedt hiervoor een platform aan dat gebaseerd is op een adaptief leerproces. Dat houdt in dat de software het persoonlijke tempo en opname van de lesstof door de student blijft volgen. Hierdoor krijg jij als student meer houvast in jouw leerproces en kan de studietijd aanzienlijk worden ingekort.

Voor de wat ouderen onder ons die wat meer moeite hebben met het opnemen van de lesstof werkt het e-learning platform zeker als een extra ondersteunende factor.

Mediatiovaardigheden leren middels E-learning

De gehele basisopleiding wordt als E-learning aangeboden. Het is natuurlijk wel zo dat ook praktische vaardigheden geoefend moeten worden. Dat kan tijdens de opleiding, maar ook met studiegenoten thuis of op een andere plek.

Je kunt dus de basisopleiding uitsluitend middels E-Learning volgen wanneer je (nog) geen inschrijving nodig hebt in het MfN of ADR Register.
Kijk hiervoor op de pagina E-Learning Course Mediation Basics.

Door onze professioneel E-Learning platform kan de huidige 9-daagse fysieke basisopleiding  te zijner tijd worden teruggebracht naar 6 fysieke dagen met E-learning. Deze 6 dagen bestaan dan voornamelijk uit ondersteuning door een docent van het E-learning proces en praktijkles op basis van casuïstiek. Voorlopig blijft de klassieke basisopleiding bij het Mediation College nog bestaan en dient het e-learning platform als een extra ondersteuning voor jou als student.

Adaptief leerproces

Binnen het nieuwe E-learning platform van het Mediation College wordt de theorie na bestudering van de lesstof automatisch tussentijds getoetst. De database bevat inmiddels 500 toetsvragen en wordt voortschrijdend uitgebreid op basis van de actualiteit van het vakgebied.  Het systeem houdt de score bij en herhaalt onderdelen van de lesstof die nog niet voldoende wordt beheerst door de student. Vragen aan de docent kunnen worden gesteld via het platform of fysiek tijdens speciaal hiervoor bestemde lesuren. Begrippen die voorkomen in de lesstof worden middels pop-ups toegelicht.  De E-learning praktijksessies worden ondersteund met video’s van vaardigheden die speciaal zijn geproduceerd voor e-learning. De testen die tot nu toe met het platform bij studenten zijn uitgevoerd wijzen uit dat de effectiviteit van E-learning groot is. De scores van de proeftoetsen lagen bij een combinatie fysieke lessen en E-Learning ongeveer 25% hoger dan wanneer uitsluitend fysieke lessen worden gevolgd en getoetst.

Zeer effectieve leermethode

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het E-learning platform van het Mediation College dan gebruik je een van de meest moderne vorm van E-learning.

 • Je leert adaptief (eigen tempo wordt gevolgd in het doceren van de lesstof)
 •  Zowel visuele als auditieve overdracht is mogelijk. Bijvoorbeeld in de trein of in de file kan de auditieve functie worden ingeschakeld.
 • Video instructies – en casuïstiek.
 • Voorbeelden van mediationgesprekken en gesprekstechnieken.
 • Oefenen van examenvragen (multiple choice en open vragen met antwoordsuggestes.
 • Score en opgenomen kennis wordt bijgehouden en aan u gerapporteerd.
 • Contact met mede cursisten en docent(en) mogelijk (ook in groepsverband)
 • Ondersteuning van smartphone en tablet.
 • De docent kan de vorderingen van de student bijhouden.

Het Mediation College biedt verschillende licentie mogelijkheden:

 • Je kunt de basisopleiding geheel middels E-Learning volgen met (goed gevolg) certificaat na afronding. Ga naar E-Learning Course Mediation Basics
 • Je kunt naast jouw basisopleiding, gebruik maken van ons E-learningsysteem als ondersteuning van jouw eigen leerproces.
 • Je kunt, ongeacht het instituut waar jij de basisopleiding volgt of hebt gevolgd gebruik maken van de examenmodule met adaptieve toetsmogelijkheden ter voorbereiding op de MfN examens.
 • Studenten die bij het Mediation College de basisopleiding Professioneel Mediator volgen krijgen een volledige E-learning licentie gedurende een jaar voorlopig zonder extra kosten aangeboden.

Voor licentiemogelijkheden zie onze tarieven.

Print Friendly, PDF & Email

Lees hier informatie over E-learning Course Mediation Basic