fbpx
 

Groep Assessment Training met 2 opnamen

Examentrainingen van het Mediation College

Het Mediation College heeft een gevarieerd trainingspakket samengesteld dat jou de mogelijkheid biedt om naar behoefte verdere trainingen te volgen die je op weg helpen naar een goede afronding van de examens. Er zijn mogelijkheden om individueel of in een groep examen te doen. Meestal kiezen onze cursisten voor een training met medestudenten uit hun eigen groep. Er kan flexibel worden omgegaan met de trainingsdata en invulling van het programma. Omdat de groepsgrootte voor het aantal effectieve trainingsuren per deelnemer niet relevant is ontstaat er bij een grotere groep meer observatietijd en kan de prijs van de training hetzelfde blijven.

Variabele Assessment Training met videoregistratie

Onze assessment trainingen zijn variabel, dat wil zeggen dat de data en het programma wordt aangepast op basis van het aantal deelnemers en mogelijke wensen.

 • Voor één deelnemer is het altijd mogelijk om het persoonlijke video-assessment te gaan doen (maximale tijd 120 minuten). Je hebt de acteurs/trainer dan voor jezelf en, behalve de acteurs/trainer, geen observanten. Er wordt één assessment video opgenomen. De prijs van deze optie is lager dan een variabel video-assessment van minimaal een dag met twee assessment opnamen.
 • Voor twee deelnemers bestaat de training uit één dag. Tijdens de ochtend  kan er op basis van eigen casuïstiek worden geoefend, onder begeleiding van een ervaren trainer en de middag kan worden besteed om twee assessments per student op te nemen (totaal 4). Terwijl de ene student vaardigheden oefent of het assessment opneemt kan de andere student observeren.
 • Voor drie deelnemers bestaat deze training uit anderhalve dag. Er wordt afwisselend, op basis van eigen casuïstiek, geoefend en er worden twee assessment opnamen per student gemaakt (totaal 6). Terwijl de ene cursist vaardigheden oefent of het assessment opneemt, kunnen de andere cursisten observeren.
 • Voor vier deelnemers bestaat deze training uit twee dagen. Ook tijdens deze dagen wordt er afwisselend, op basis van eigen casuïstiek geoefend en twee assessment opnamen per student gemaakt (totaal 8).
 • Voor grotere groepen kan altijd in overleg met Hans Kramer een maatwerk programma worden samengesteld en kan de training met maximaal 1 dag worden verlengd, of de groep eventueel worden gesplitst.

Hoe gaat het video-assessment in zijn werk?

Het assessment bestaat uit een casus van bijvoorbeeld een burenruzie, geschil over taakverdeling in een gezien, arbeidsgeschil of arbeidskwestie. De acteurs spelen eigen rollenspellen. Je kunt zelf de categorie kiezen. Je doet kort de introductie (opening) en gaat daarna exploreren. Je hoeft het gesprek niet af te sluiten. Na precies 40 minuten stopt de opname.
Deze video kan eventueel worden ingestuurd om beoordeeld te worden door het examenbureau INTOP Zorgsector, die in opdracht van de MfN de examens afneemt. Uiteraard helpen wij met het insturen van de video naar het examenbureau, maar wij zijn nooit verantwoordelijk voor de uitslag. Wanneer je twee assessments opneemt kun je kiezen voor de video die volgens jou het meest geschikt is. Natuurlijk kun je ook besluiten om een nieuwe video op te nemen. Dat kan eenmalig tegen een gereduceerd tarief.

Mede beoordeling door een instituut assessor:

Kandidaten kunnen kiezen of zij een hiervoor geautoriseerde trainer (bij ons is dat Hans Kramer) als instituut assessor de video willen laten beoordelen bij het examenbureau INTOP samen met een onafhankelijke INTOP assessor. Deze laatste is leading bij een mogelijke patstelling over de uitslag van het examen. Het is voor de instituut assessor niet toegestaan om het assessment vooraf te observeren. Mocht je geen instituut assessor willen, dan wordt jouw video door twee onafhankelijke assessoren beoordeeld.

Herexamens:

Wanneer het de eerste keer niet lukt om een goed assessment op video op te nemen is er een mogelijkheid om te herkansen. In overleg met de trainer wordt hiervoor een speciaal (verlaagd) herkansingstarief in rekening gebracht.

Wijze van aanmelden:

Je kunt jezelf aanmelden of namens een groep. In overleg met jou zullen we dan een of meerdere dagen afspreken en het programma afstemmen. Je kunt je hier aanmelden of je verzoek per mail insturen.

Voor tariefinformatie zie onze tarieven. De kosten van beoordeling door het examenbureau INTOP zijn NIET inbegrepen. tenzij je een examenpakket hebt waarin deze kosten zijn opgenomen.

Aanmelden Variabele Assessment Training met video registratie

Overige spelregels:

 • Betaling middels factuur, deze dient voor aanvang van de training te zijn voldaan.
 • Annuleren is niet mogelijk (in verband met reservering acteurs).
 • Bij niet verschijnen zal geen restitutie of creditering van de factuur plaatsvinden.
 • Iedere kandidaat moet 40 minuten exploreren (inclusief de opening).
 • De opening mag niet langer duren dan een minuut of 6/7.
 • De video kan één keer worden gestopt (tot 10 minuten na aanvang) om opnieuw te beginnen.
 • Na afloop staan wij stil bij de prestatie
 • De opname wordt via WeTransfer ter beschikking gesteld, waarna de kandidaat zelf besluit of deze de opname ter beoordeling naar INTOP wil insturen.
 • De kandidaat kan (tegen meerprijs van € 100,00 excl. btw) besluiten de opname door een mediation-trainer te laten beoordelen en feedback te ontvangen.
 • Het Mediation College zal de kandidaat ondersteunen met het insturen van de opname naar INTOP, De kandidaat is hiervoor zelf geheel verantwoordelijk als ook voor de aan INTOP toekomende examengelden, voor zover er geen sprake is van een door de kandidaat afgenomen examenpakket.
 • De algemene voorwaarden van het Mediation College zijn eveneens van toepassing.
Print Friendly, PDF & Email