fbpx
 

Examen informatie

Examens MfN Registermediator

examen informatie

Het examen bestaat uit een schriftelijke toets en, nadat deze toets met goed gevolg is afgelegd, naar keuze van de kandidaat een live of video-assessment. U kunt het examen zelf aanvragen of dit, ingeval van een persoonlijk video assessment laten verzorgen door het Mediation College.

Het Mediation College biedt de mogelijkheid om een zogenoemd ‘instituut examen’ af te leggen waarbij er een assessor van het Mediation College als tweede beoordelaar tijdens het assessment aanwezig is. Tevens bestaat de mogelijkheid om het video-assessment bij het Mediation College af te leggen, waarna de video ter beoordeling wordt doorgezonden naar INTOP (MfN).

Indien u geslaagd bent voor de schriftelijke toets kunt u zich voor het praktijkexamen opgeven bij het Mediation College via deze website.

Theorie-examen

Het theorie-examen mediator wordt schriftelijk afgenomen en bestaat uit 50 multiple choice vragen. Deze vragen hebben 4 antwoordmogelijkheden. De kandidaat heeft 2 uur de tijd om het examen te maken. Om voor het examen te slagen wordt beoordeeld of de kandidaat aan de gestelde norm van minimaal 36 vragen goed heeft voldaan.

De kandidaat ontvangt schriftelijk de uitslag van het examen met daarbij vermeld het aantal goed beantwoorde vragen. Kandidaten die zakken voor het examen kunnen zich opnieuw inschrijven voor een volgend examen. Dit geschiedt op dezelfde wijze als de eerste aanmelding.

Kosten schriftelijk theorie-examen mediator

Hieronder staan de deelnamekosten voor het theorie-examen vermeld. Deze kosten dienen na bevestiging binnen 2 weken te zijn voldaan aan INTOP. Er kan aan het theorie examen worden deelgenomen indien de kandidaat de basisopleiding mediation bij een erkend instituut (Mediation College) volledig heeft gevolgd. Het goed afgelegde theorie examen is geldig gedurende 2 jaar na de bevestiging van de uitslag. Binnen deze 2 jaar dient u het praktijk examen te hebben afgerond.

Opgeven theorie-examen via deze link

Live Assessment (Praktijkexamen)

examen informatieDe kandidaat legt een assessment (een mediation) af van 45 minuten. De kandidaat mag voor het begin van het assessment kiezen uit een viertal casussen en zich kort voorbereiden.

Er wordt door twee acteurs d.m.v. een rollenspel een conflict gespeeld. De beoordeling van de mediator vindt plaats aan de hand van concreet observeerbaar gedrag. De handelingen van de kandidaat worden door een tweetal onafhankelijke assessoren gescoord met behulp van een beoordelingsinstrument* op basis van 11 gedragscriteria. Het kan zijn dat de kandidaat in de mediation niet toekomt aan het laatste gedragscriterium 5c (“Zoeken naar mogelijke oplossingen en komen tot besluiten”). In dat geval blijft dit criterium buiten beschouwing (niet van toepassing) en vindt de beoordeling plaats op 10 gedragscriteria. Het maximaal te behalen aantal punten is 55 bij 11 gedragscriteria of 50 bij 10 gedragscriteria. De kandidaat voldoet aan de norm bij het behalen van 33 punten bij 11 gedragscriteria of 30 punten bij 10 gedragscriteria. Na afloop van het rollenspel wordt aan de kandidaat gevraagd om aan de assessoren een zelfreflectie/toelichting van maximaal 15 minuten te geven op zijn/haar handelen gedurende de mediation. Hierna maken de assessoren de beoordeling op. Na ongeveer 15 – 30 minuten wordt de uitslag mondeling aan de kandidaat meegedeeld. Indien de kandidaat daar behoefte aan heeft geven de assessoren een korte toelichting op de uitslag.

De kandidaten ontvangen binnen enkele dagen de schriftelijke uitslag waarbij er per gedragscriterium een score van 1 t/m 5 is gegeven. Kandidaten die zakken voor het assessment kunnen zich opnieuw inschrijven voor een volgende assessment. Er zijn geen beperkingen m.b.t. het aantal herkansingen. Kosten live-assessment Hieronder staan de deelnamekosten voor het live-assessment vermeld. Deze kosten dienen na bevestiging binnen 2 weken te zijn voldaan.

Klik hier voor de actuele prijzen van het theorie examen, het live assessment en beoordeling van het video assessment.

Prijzen van het video-assessment, gefaciliteerd door het Mediation College per 1 januari 2018Prijs excl. BTW21% BTWPrijs incl. BTW
Uitsluitend de beoordelingskosten door INTOP/MfN:€ 629,75€ 132,25€ 762,00
Faciliteren persoonlijk video assessment€ 550,00€ 115,50€ 665,50
Formaliteiten en handling verzenden naar INTOP€ 75,00€ 15,75€ 90,75
Totaal€ 1.254,75€ 263,50€ 1.518,25

Het Video Assessment

Het Mediation College kan voor u een compleet video assessment verzorgen, inclusief verzending, formaliteiten en indien gewenst een instituut assessor. Dit video assessment kan tot stand komen middels een persoonlijk video assessment of een assessment training.

Het video assessment duurt precies 40 minuten zonder onderbreking.

Na het video-assessment beoordeelt een trainer van het Mediation College, meestal zelf assessor bij INTOP uw assessment en spreekt deze telefonisch met u door. U kunt daarna zelf beslissen of u de video ter beoordeling opstuurt naar INTOP/MfN. Mocht u door zelfreflectie en feedback besluiten om dit niet te doen, dan zijn de kosten beperkt tot het faciliteren van de video opnamen door het Mediation College. Zie voor de actuele prijzen onze tarieven.

Het Mediation College garandeert dat de video voldoet aan de technische eisen en het protocol van het MfN. Indien de video op deze gronden wordt afgewezen zal het Mediation College de kosten van een nieuw video-assessment volledig vergoeden, inclusief examenkosten INTOP/MfN. Uiteraard draagt het Mediation College geen enkele verantwoordelijkheid voor de uitslag van het assessment.

Een alternatieve mogelijkheid is om tijdens een z.g. een- of tweedaagse assessment training bij het Mediation  College een video opname te laten maken die optioneel kan worden ingestuurd.

Prijzen van de herkansingen zijn gelijk aan bovenstaande prijzen en voorwaarden.

Bovengenoemde informatie is gebaseerd op de protocollen en voorwaarden van Mediatorsfederatie Nederland (MfN), voorheen Nederlands Mediation Instituut (NMI) en haar uitvoerende organisatie INTOP zoals die thans bekend zijn bij het Mediation College. Wijzigingen bij het MfN en INTOP leiden automatisch tot wijzigingen van deze informatie en voorwaarden. Het Mediation College draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Op externe kosten (INTOP) kan geen reductie door het Mediation College worden gegeven.

Wij verwijzen tevens naar de website Mediation Toets.

Print Friendly, PDF & Email

Inschrijven opname persoonlijk video assesment