Cursus Trainingsacteur Mediation

De ééndaagse Cursus Trainingsacteur Mediation

Het optreden als trainingsacteur in mediation rollenspellen vereist een andere benadering dan u normaal gesproken als trainingsacteur gewend bent.

Waar gaat het in mediation om?

Het gaat in mediation om twee of meer partijen die een conflict hebben met elkaar en voornamelijk op elkaars conflictgedrag reageren. De mediator zal door zijn interventies doorbraken in de onderlinge communicatie stimuleren. De acteurs, in hun rol van ‘partij’, zullen daar op een natuurlijke wijze mee om moeten kunnen gaan. Het is dus geen ‘kat en muis spel’, waarbij de acteurs ingaan op vaardigheden van de mediator en deze bewust uitlokken, maar een zo natuurlijk en levensecht mogelijk proces, hetgeen ook voor een buitenstaander geloofwaardig overkomt.

Daarbij is het van belang dat de trainingsacteurs zich er van bewust zijn dat de onderlinge communicatie is verstoord. En dat tijdens het mediationproces, al dan niet door interventies van de mediator, vorderingen worden gemaakt die leiden tot verbetering hierin. Dit met als doel dat de belangen die er werkelijk bij partijen spelen langzaam maar zeker helder worden. Het mooiste is dan ook dat u als trainingsacteur op verschillende niveaus communiceert, zodat niet alleen de concrete aspecten van het conflict maar ook de diepere emotionele, onbewuste onverwerkte gevoelens naar voren worden gebracht. Vaak brengen partijen dit verbaal en non-verbaal op een wijze naar buiten als uiting van gedrag hetgeen niet geheel representatief is voor wat er werkelijk in hun omgaat. Facetten als onbegrip, gebrek aan respect en vertrouwen en niet erkend worden als persoon komen dikwijls als weerspannig gedrag naar buiten.

Waarover beschikt de Trainingsacteur gericht op mediation?

Afbeelding cursus trainingsacteur mediationDe trainingsacteur zal moeten beschikken over een grote variëteit van interactiepatronen die op natuurlijke wijze in het gesprek aan de orde komen.

Voor de mediator is het van belang dat hij of zij met deze diverse interactiepatronen kan leren omgaan en dat de (student) mediator tijdens een assessment al zover is dat deze ook op natuurlijke wijze zijn/haar vaardigheden kan demonstreren. Van belang is dat de trainingsacteur als partij de (student) mediator gelegenheid biedt om te leren van deze interactiepatronen die in een mooi samenspel ter tafel worden gebracht. Het moet zeker geen gezellig onderonsje tussen de acteurs en de mediator worden, waarbij partijen het snel met elkaar eens zijn en de leermomenten en/of het tonen van vaardigheden uitblijven. Daar tegenover staat dat de acteurs ook niet permanent de ‘hakken in het zand’ moeten blijven zetten, want dan komen mogelijke gemeenschappelijke en verenigbare belangen niet uit de verf. Tenslotte is het geven van feedback vanuit uw rol als partij belangrijk voor de (student) mediator. Immers, wanneer u goed onder woorden kunt brengen wat bepaalde momenten en/of interventies met u als partij deden, dan ontstaan er ook weer leermomenten voor de student. Ook hierbij geldt dat het gevoel dat de acteur tot uitdrukking heeft gebracht in zijn spel meestal een weerspiegeling is van de realiteit.

De ééndaagse Cursus Trainingsacteur Mediation

Deze cursus is gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten. Daarom zullen wij de relevante aspecten van de conflicttheorie, interventie- technieken van de mediator en aspecten uit het Trainingsboek Conflicthantering van Dr. Hugo Prein behandelen teneinde u (meer) inzicht te verschaffen in de dynamiek van het conflict.

Voor studenten dieMature businessman shaking hands to seal a deal with his partner and colleagues in a modern office de Basisopleiding Mediation al hebben gevolgd zullen er onderdelen worden herhaald, maar dit is zeker zinvol omdat deze aspecten meer worden geprojecteerd naar de interactie tussen partijen dus meer gerelateerd naar acteer-vaardigheden en minder naar mediation-vaardigheden. Deze aspecten zullen vanuit een theoretische basis worden toegepast tijdens praktijkoefeningen.
Tijdens deze oefeningen worden de rollenspelen begeleid door een Mediation Trainer en een docent trainingsacteren van Act4you. Er wordt gelet op de conflictdynamiek die moet worden omgezet in interactieptatronen. Hoe kunnen deze natuurlijk en vloeiend in elkaar overgaan. Hoe bereid je je voor, interpreteer je een casus, leef je jezelf in en vooral hoe blijf je in je rol zonder jezelf te verliezen. Teneinde dit alles in 1 dag te doorlopen zal er vooraf al informatie toegestuurd worden ter voorbereiding.

Wat is de meerwaarde van deze cursus

Na de Cursus Trainingsacteur Mediation te hebben gevolgd wordt u in staat geacht om effectiever te acteren bij conflictgesprekken. U biedt de cursist/student- mediator een platform om de vaardigheden in voldoende mate te oefenen.
Het Mediation College is als opleidingsinstituut erkend door de Mediators federatie Nederland (MfN).

Voorwaarden deelname

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen zijn enkele specifieke voorwaarden gesteld. Het is van belang dat u zich kunt inleven in conflict-situaties en de natuurlijke interactiepatronen. Bij voorkeur heeft u een (basis)opleiding (trainings)acteren gevolgd dan wel enige praktijkervaring als trainingsacteur. Bovendien is uw werk- en denkniveau minimaal MBO. Mediators die zich willen bekwamen om als trainingsacteur aan de slag te gaan kunnen zich ook aanmelden als cursist, echter enige acteerervaring is wel vereist.

Opleidingslocatie en investering

De cursus zal worden gegeven in het opleidingscentrum van het Mediation College te Alkmaar en wordt uitgevoerd door het Mediation College, in samenwerking met castingbureau Act4you. De kosten bedragen: € 295,- exclusief BTW. Eventueel kunt u vervolgens een keer aan een rollenspel meedoen bij een oefensessie van mediators. Hiervoor betaalt u € 50,- ex btw per rollenspel. Er is dan een trainer aanwezig en u ontvangt feedback na afloop van het rollenspel.

De cursus is op: donderdag 20 september 2018
De praktijkoefensessie worden individueel ingepland. Inschrijven voor de cursusdag via deze website.

Heeft u vragen over deze cursus neemt u dan contact op met Ellenor Spreeuw van Act4you op telefoonnummer 06 – 30 03 53 99

2 dagdelen training, theorie en praktijk (incl. koffie/thee en lunch)

Waaier ``Kleurpalet van de mediator”

Praktijkoefening proefassessment (30 minuten)

Certificaat van deelname

MaandDatumTijdLocatieStatus
september 2018donderdag 20 septembervan 10.00 uur tot 17.00 uurAlkmaarNog plaatsen
Print Friendly, PDF & Email

Schrijf je direct in voor deze ééndaagse cursus