fbpx
 

Bemiddeling familieruzie

Bemiddeling familieruzie

Ruzie binnen de familie kan zorgen voor grote spanningen en hoogoplopende emoties. Hierbij wordt vaak de onderlinge band tussen familieleden (ernstig) beschadigd. Wat deze (vaak slepende) ruzies moeilijk maakt, is dat soms de hele familie zich ermee bemoeit. De complexiteit van het familiesysteem maakt het oplossen van conflicten vaak lastig. Mediation kan oplossingen bieden waarbij de onderlinge banden tussen familieleden intact blijven of juist worden versterkt. Lees hier waarom familieruzies ontstaan, uniek zijn en hoe het proces van mediation bij deze conflicten eruit ziet.

Familie is een ouderwets concept

Een van de belangrijkste veranderingen die in de 21e eeuw teweeg is gebracht, is de verschuiving van groepen naar netwerken. Groepen ontstaan uit de ‘ouderwetse’ manier van verbinden met meerdere mensen (denk aan gezin, collegae, kerkgemeenschap). Netwerken ontstaan uit de ‘moderne’ manier van verbinden, door online connectie te leggen met mensen die bijvoorbeeld gemeenschappelijke interesses hebben. Door de vele online opties tot verbintenis hebben mensen tegenwoordig meer netwerken dan groepen. De uitspraak “vrienden kun je kiezen, met je familie word je geboren” is hier de manifestatie van. Deze uitspraak ligt vaak ten grondslag aan familieruzies.

Maar het blijft toch familie?

Ondanks de verschuiving naar netwerken, zullen familiebanden niet snel afbreken. Deze blijven bestaan door loyaliteit binnen deze groepen. Wanneer een kind geboren wordt in de familie, is dit kind afhankelijk van zijn of haar ouders. Er ontstaat hierdoor loyaliteit naar de ouder (of verzorger). Op den duur zullen ouders rekenen op zorg vanuit hun kinderen. Zo blijft een familie toch een groep waarin iedereen elkaar steunt, op elkaar rekent en bouwt. Het belang van goed omgaan met conflicten en wrijving binnen families is daarom extra groot.

Het proces van familie mediation

In de meeste gevallen wordt de mediator benaderd door één van de familieleden, als de maat vol is voor diegene. Na het vertellen over de situatie maakt de mediator een inschatting of mediation een geschikt middel is om het conflict op te lossen. Dit gebeurt altijd in samenspraak met alle partijen. Als dat zo is worden er gesprekken gevoerd onder professionele begeleiding van een mediator, waarbij alle familieleden zich kunnen uiten. Er wordt rekening gehouden met de gevoelens, emoties en behoeften van alle deelnemers. Op deze manier wordt er door de deelnemers gezocht naar een creatieve en heldere oplossing, waarin alle familieleden zich kunnen vinden.

De voordelen van mediation

Het gaat wel om familie en het liefst wilt u de banden in deze groep niet verbreken. Conflictsituaties van vroeger kan de progressie in de interactie tussen familieleden remmen en blijvende invloed hebben. Mediation biedt een oplossing die snel en efficiënt is, terwijl er ook meer kans is de familieband weer op gezonde wijze aan te sterken. Mediation zorgt ervoor dat kleine conflicten niet escaleren en dat er aan een langdurige oplossing kan worden gewerkt. Daarbij is mediation goedkoper dan een eventuele juridische procedure bij een hoog opgelopen geschil.

Opleiding mediation nu ook met E-learning

Spreekt het oplossen van conflictsituaties u aan? Herkent u zichzelf in het willen stimuleren van partijen in het vinden van een langdurige oplossing waarin familiebanden op een gezonde wijze aangesterkt worden? Meld u dan aan voor een opleiding mediation. Hierin leert u hoe u het proces van het oplossen van een conflict kan faciliteren. Tegenwoordig bieden we de opleiding ook aan inclusief een E-learning module. Bepaal zelf waar en wanneer u leert met onze digitale leeromgeving. Onze studenten zijn tot nu toe erg positief over de E-learning: 

“De E-learning module heeft ervoor gezorgd dat ik de stof me goed eigen kon maken“.

“Ik vond de oefenvragen vooral heel fijn, die geven je veel inzicht”.

“Als je het idee hebt dat je te druk bent om een opleiding te volgen, dan is E-learning echt iets voor jou. Ik moet altijd een klein uur met de trein reizen en kon nu deze tijd gebruiken om te leren!”.

Interesse in een opleiding mediation met E-learning? Probeer onze gratis demo of vraag een proefles conflictbegeleider aan met 50% korting.